035-6284810 info@ergogooi.nl

Algemene informatie

Als u op zoek bent naar een betrouwbare ergotherapeut in het Gooi, bent u bij Ergotherapie Gooi en Omstreken aan het juiste adres. Wij zijn een vrijgevestigde ergotherapiepraktijk in Hilversum

Vergoeding Ergotherapie

 De basisverzekering vergoedt 10 uur Ergotherapie per kalender jaar. Wilt u meer weten over vergoedingen?

Afspraak maken / afzeggen

Tijdens werkdagen kunt u telefonisch een afspraak maken / wijzigen. Buiten kantooruren kunt u een voicemailbericht achterlaten.

Gemaakte afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur tevoren kosteloos worden verplaatst of geannuleerd. Indien u binnen 24 uur voor aanvang uw afspraak annuleert of wilt verplaatsen, kunnen er kosten in rekening gebracht worden.

Heeft naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met uw behandelend ergotherapeut.

 

Behandeltijd / duur

De ergotherapeut probeert u zoveel mogelijk te behandelen op het afgesproken tijdstip, maar het kan altijd voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden behandelingen uitlopen, waardoor het niet lukt om met uw behandeling te beginnen op het afgesproken tijdstip. Mocht een behandeling niet door kunnen gaan, dan wordt in overleg een nieuwe afspraak gemaakt of wordt de behandeling overgenomen door een collega.

Bij behandeling aan huis is het lastig om een exact tijdstip aan te geven waarop de therapeut aanwezig is. Wij geven altijd een richttijd, maar het kan zijn dat bijvoorbeeld door verkeersomstandigheden of uitval van andere afspraken, de therapeut eerder of later aanwezig is.

Een ergotherapeutische behandeling heeft geen vaste tijdsduur. De tijdsduur is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de ernst van uw klacht en de behandelingsvorm. Tijdens de intake wordt uitgebreid met u besproken welke zaken er door de ergotherapeut worden geregeld, welke contacten er met andere disciplines worden gelegd. Dit alles in overleg met u en uw eventuele mantelzorger.

Klachtenregeling

U mag er vanuit gaan dat wij ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop onze ergotherapeuten met u omgaan, dan is het goed om dit kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van onze praktijk.

Om te beginnen adviseren wij u altijd een gesprek aan te gaan met uw behandelend ergotherapeut of contact op te nemen met de directie van de praktijk. Dit kunt u schriftelijk of telefonisch doen. Wij zullen altijd een gesprek met u aangaan om eventuele problemen op te lossen. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u uiteraard een familielid of bekende vragen bij dit gesprek aanwezig te zijn.

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u advies en ondersteuning vragen van de afdeling Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG). Voor adresgegevens van een afdeling IKG bij u in de buurt, kunt u informeren bij Klachtenopvang Zorg: 0900-2437070 (€0,10 per minuut).  De praktijk volgt de op 1 januari 2016 in werking getreden wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (WKKGZ).

Bejegening

De werkwijze voor de behandeling wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen een handeling dient u dit onmiddellijk aan te geven.

Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient u dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken. De behandelende ergotherapeut kan dan beoordelen of (gedeeltelijke) behandeling zinvol is.  Als u er bezwaar tegen heeft om door een ergotherapeut van een ander geslacht  behandeld te worden, dient dit voorafgaand aan het eerste consult aangegeven te worden.  De ergotherapeut en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover u als patiënt respectvol te gedragen en ongewenst informeel gedrag  achterwege te laten.  Als er ongewenste situaties ontstaan zal de behandeling desgewenst in overleg met u worden voortgezet door een andere ergotherapeut of de behandeling worden beëindigd.  Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden gedeeld worden.

Privacy

Behalve de ergotherapeut die u behandelt, heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere ergotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Vertrouwelijke patiëntgegevens worden zodanig afgeschermd dat deze niet voor derden zichtbaar zijn.

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend ergotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Alleen de gegevens die te maken hebben met uw behandeling worden in het ergotherapeutisch behandeldossier opgeslagen.

Bij beëindiging van het behandeltraject kunt u van ons een enquête ontvangen. De zorgverzekeraar verplicht ons deze enquête af te nemen. De enquête is geheel anoniem. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dit laten weten aan uw ergotherapeut. Wij stellen het zeer op prijs als u deze enquête invult.

 

Patiëntenrechten

Indien u behandeld wordt door een ergotherapeut, dan heeft u recht op duidelijke informatie en inzage in uw patiëntendossier. U mag een behandeling weigeren. U heeft  recht op een second opinion. Als u ontevreden bent over de handelwijze van een van onze medewerkers dan is het mogelijk hierover een klacht in te dienen.

Reviews

Zeer tevreden

★★★★☆
4 5 1
Ik ben zeer tevreden met de werk wijze van de heer Jonker.

Klasse!

★★★★☆
4 5 1
De behandeling is werkelijk uitstekend, Geen moeite is teveel. Er wordt zeer goed geluisterd, vervolgens geadviseerd en hulp geboden bij het verkrijgen van de nodige hulpmiddelen en voorzieningen. Klasse!

Geen moeite teveel!

★★★★☆
4 5 1
Ik heb veel last van neuropathie na mijn chemo. Bij de aanvraag van een fiets/scootmobiel heeft Kimberley ons fantastisch geholpen. Geen moeite is haar teveel, geweldig!