035-6284810 info@ergogooi.nl

De praktijk

Ergotherapie Gooi en Omstreken

Over de praktijk

Eind 2006 begon de praktijk met één ergotherapeut, er kwam meer en meer vraag naar ergotherapie met name bij de mensen thuis. Al snel kwam er een tweede ergotherapeut bij; maakten we in die tijd nog gebruik van een kantoortje binnen een verzorgingshuis, in 2009 werd de vraag naar ergotherapie zo groot dat er werd gezocht naar een eigen pand van waar uit in 2010 vijf ergotherapeuten dagelijks de vele aanvragen oppakten. Inmiddels is Ergotherapie Gooi en Omstreken uitgegroeid tot een begrip in Hilversum en de hele omgeving.

Werkwijze

Het kan voorkomen dat u door ziekte, handicap of beperking uw dagelijkse activiteiten niet meer naar behoren kunt uitvoeren. Bij Ergotherapie Gooi en Omstreken worden de problemen die u tegenkomt in het dagelijks leven samen met u besproken en na observatie wordt er dan naar passende oplossingen gezocht. Deze behandeling/zorg is op maat; dat wil zeggen dat de behandelingen zijn afgestemd op uw specifieke klachten en/of problemen. Door advies, training en gebruik van hulpmiddelen maken wij het weer mogelijk om dagelijkse activiteiten uit te voeren.

Wat kunt u verwachten van onze ergotherapeuten?

Wij bieden in de gehele regio Gooi- en Vechtstreek en Eemland, Extramurale Enkelvoudige Ergotherapie (EEE). Ons team bestaat uit maar liefst vijf ergotherapeuten die, indien nodig, bij u aan huis komen om u van dienst te zijn. Alle ergotherapeuten van Ergotherapie Gooi en Omstreken zijn ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Hierdoor zijn ze altijd op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van ergotherapie om deze toe te kunnen passen tijdens een behandeling.

Bovendien werken onze ergotherapeuten samen met diverse huisartsen, fysiotherapeuten en verpleegkundigen. Zo hebben wij ook een goede samenwerking met verschillende thuiszorgorganisaties en Fysiotherapie Douma. Hierdoor bent u bij Ergotherapie Gooi en Omstreken verzekerd van zeer goede kwalitatieve zorg.

Wij zijn aangesloten bij:

Kwaliteitsregister

Alle ergotherapeuten, werkzaam bij Ergotherapie Gooi & Omstreken, zijn aangesloten bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici. De beroepscode en gedragsregels die gevolgd worden wanneer een ergotherapeut is ingeschreven in dit Kwaliteitsregister vormen een belangrijke basis in het contact tussen u en de ergotherapeut. Enerzijds geeft het de ergotherapeuten handvatten om op een verantwoorde wijze hun beroep uit te oefenen en hun gedrag te toetsen, anderzijds maakt het aan de samenleving duidelijk wat men van de ergotherapie en ergotherapeut mag verwachten.

Wanneer een ergotherapeut is aangesloten bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici dienen zij aan bepaalde voorwaarden voldoen om lid te mogen blijven. Een voorwaarde hiervoor is het volgen van cursussen en het bijwonen van congressen. Hierdoor blijven de ergotherapeuten op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op hun vakgebied, die zij kunnen gebruiken in de behandeling.

Zorgkaart Nederland

ZorgkaartNederland.nl streeft naar het meest complete online overzicht van het zorgaanbod in Nederland. Door het invullen van uw waardering voor Ergotherapie Gooi & Omstreken draagt u bij aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de geleverde zorg. Op ZorgkaartNederland.nl kunt u onze ergotherapie praktijk een rapportcijfer geven op verschillende punten, zoals accommodatie, medewerkers, luisteren en afspraken. Ook is er ruimte om uw cijfer met een toelichting aan te vullen. Zo kunt u eenvoudig uitdrukken hoe tevreden u bent met onze behandeling. Dit komt de zorg aan onze cliënten ten goede, tevens kunnen wij op basis van uw informatie wij onze kwaliteit nog meer verbeteren. U kunt ook een persoonlijke waardering geven voor een van onze ergotherapeuten. U kunt dan in de zoekfunctie van de Zorgkaart Nederland site de achternaam van uw ergotherapeut typen.

Ergotherapie Nederland

Alle ergotherapeuten werkzaam bij Ergotherapie Gooi en Omstreken lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland.

Ergotherapie Nederland (EN) is de beroepsvereniging van en voor ergotherapeuten in Nederland. Samen met haar leden zorgt Ergotherapie Nederland dat de kwaliteit van ergotherapie verder verbetert en behouden blijft. Daarnaast zetten wij ons in om de bekendheid van het beroep te versterken.
De algemene doelen van Ergotherapie Nederland zijn:

  • Het ontwikkelen en bevorderen van het toepassen van ergotherapie.
  • Het behartigen van zaken die het maatschappelijk belang van ergotherapie betreffen.
  • Het behartigen van zaken die het belang van het beroep van de ergotherapeut aangaan.
  • Het behartigen van de belangen van de vereniging.
  • Ook cliënten kunnen op de website van Ergotherapie Nederland algemene informatie over ergotherapie vinden.