Ergotherapie na Intensive Care (PICS)

Meer informatieAdvies

Als u ernstig ziek bent geweest door het coronavirus moet u ook na uw ziekenhuis- en/of IC opname intensieve revalidatie krijgen. Vaak gebeurd dit in eerste instantie in een revalidatiecentrum, maar ook in de periode daarna moet u nog lang werken aan uw herstel.
Als u langdurig beademd bent op de Intensive Care is de kans groot dat u meerder klachten gaat ervaren. Deze combinatie van specifieke klachten na een IC opname wordt het Post-Intensive Care Syndroom genoemd.

Hoe langer u beademd en in slaap gehouden bent op de IC in combinatie met andere reeds bestaande klachten, bepaald mede de ernst van uw PICS klachten. Het herstel van PICS kan maanden tot jaren duren, waarbij goed begeleiding van onder andere een gespecialiseerd fysiotherapeut, ergotherapeut en eventueel diëtist noodzakelijk is.

Klachten in verband met IC opname

 • Problemen met de longfunctie
  • Longfibrose (minder goed werken van het longweefsel)
  • Verminderde longcapaciteit
  • Verminderde ademspierkracht
 • Zwakte van de spieren door langdurig niet bewegen of een polyneuropathie
 • Verminderd uithoudingsvermogen
 • Pijn en/of stijfheid aan de gewrichten
 • Energetische belasting tov belastbaarheid
 • Problemen met het uitvoeren dagelijkse handelingen (ADL)
  • eten, inclusief medicijnen innemen
  • drinken
  • in en uit bed komen, in stoelen gaan zitten en weer opstaan
  • bewegen, lopen
  • ontspanning
  • zinvolle activiteit (hobby, sport)
  • aan- en uitkleden
  • praten
  • gehoor
  • plassen
  • ontlasting
  • lichaamswarmte regelen (bv. kachel hoger/lager kunnen zetten, dunne of dikke kleding uitkiezen)
  • lichamelijke hygiëne
  • reizen
 • Ondervoeding
 • Problemen met het geheugen, concentratie, omgaan met prikkels
 • Depressie en/of angstgevoelens
 • Post-traumatisch stress syndroom (PTSS)

Behandeling

De ergotherapeutische behandeling na een Intensive Care opname is in de meeste gevallen langdurig. Dit kan variëren van een paar maanden tot meer dan een jaar. Tijdens het gehele behandeltraject hebben wij contact met uw behandelend arts (dit kan een huisarts, medisch specialist uit het ziekenhuis of revalidatiearts zijn). Ook werken wij intensief samen met andere disciplines, waaronder een fysiotherapeut, diëtist, logopedist, psycholoog en maatschappelijk werker.

Intake

Tijdens de intake bekijken wij samen met u en uw familie waar u tegen aan bent gelopen na de ziekenhuisopname. Dit kunnen fysieke, maar ook psychische klachten zijn. Vanwege de grote verscheidenheid aan gevolgen na een Intensive Care opname krijgt elke patiënt een individuele aanpak. Wij stellen hierin u als patiënt centraal en werken volgens het model van positieve gezondheid.

Naast een uitgebreid intakegesprek, worden er ook een aantal metingen en testen gedaan. Hierbij kijken wij naar:

 • Ervaren gezondheid
 • Energie en vermoeidheid
 • Werk en de hervatting hiervan
 • Rollen en taken binnens- en buitenshuis
 • De uitvoer van alledaagse handelingen

Samen met u stellen wij doelen op om uw behandeltraject zo goed mogelijk aan te passen op uw wensen en behoeftes. Uw gezin en eventuele mantelzorgers vormen hierin een integraal onderdeel en worden actief betrokken in het behandeltraject.

Kenmerken behandeling

Afhankelijk van de problemen waar u tegen aan loopt bestaat de behandeling uit (een combinatie van):

 • Omgaan met belasting/ belastbaarheid
 • Energieverdeling in dagelijkse activiteiten
 • Werk
  • Re-integratie
  • Aanpassing werkplek
  • Begeleiding in spoor 2
 • Cognitieve training en begeleiding
  • Aandacht
  • Concentratie
  • Geheugen
  • Planning en organisatie
 • Keukenactiviteiten
 • Zelfzorg en huishoudelijke taken
 • Ondersteunende voorzieningen

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar, sommige aanvullende verzekeringen bieden daarnaast aanvullende uren ergotherapie.

Ergotherapie zonder IC opname

Veel mensen die Corona krijgen, kunnen gewoon thuis uitzieken of worden alleen voor korte duur in het ziekenhuis opgenomen om extra zuurstof te krijgen. Ook zonder dat er een noodzaak is geweest om u op te nemen op de Intensive Care kunt u een van bovenstaande klachten ervaren. Ook dan kan een behandeling door de ergotherapeut noodzakelijk zijn.

REACH

Fysiotherapie Douma en Ergotherapie Gooi en Omstreken zijn sinds de oprichting in 2018 actief betrokken bij het REACH netwerk. REACH staat voor ‘REhabilitation After Critical illness and Hospital discharge’ en is een onderzoeksproject dat uitgaat van Amsterdam UMC en de Hogeschool van Amsterdam. REACH omvat een regionaal netwerk van eerste en tweedelijns professionals die betrokken zijn in de revalidatie van complexe patiënten na een ziekenhuis opname.

Onze fysiotherapeuten en ergotherapeuten zijn geschoold en gespecialiseerd in de specifieke complexe problematiek bij patiënten na een intensive care (IC) opname.

Wilt u meer weten?