Het team

Het Team

Het team van Ergotherapie Gooi en Omstreken bestaat uit 6 ergotherapeuten, een praktijk- en een officemanager.
Wij komen bij u aan huis. Twijfelt u of we ook bij in uw woonplaats komen, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Jolanda Gons

Op de middelbare school werd in het 3e jaar een beroepenmarkt georganiseerd. De decaan sprak mij aan naar aanleiding van mijn interesse in paramedische beroepen en heeft mij informatie gegeven over diverse beroepen, waaronder ergotherapie. Geraakt door het totaalplaatje dat de ergotherapie in het pakket heeft wist ik op mijn 15e al ‘wat ik later wilde worden’.

In 1998, op mijn 22e, heb ik mijn studie ergotherapie afgerond aan de Hogeschool van Amsterdam. Aanvankelijk heb ik gekozen voor de ouderenzorg en ben werkzaam geweest in enkele verpleeghuizen. Daar heb ik kennisgemaakt met het werken aan huis in de eerste lijn en langzamerhand heb ik het accent daarheen verschoven. In 2009 heb ik de overstap gemaakt naar werken vanuit een eerstelijns praktijk bij Ergotherapie Gooi en Omstreken. Werken aan huis, waar ik de mens in zijn eigen omgeving en zijn eigen systeem, verder op weg kan helpen.

Wat maakt ergotherapie speciaal?

Wat ergotherapie onderscheidt is de wijde blik op wonen, leven en werken. Er wordt in kleine stappen aandacht besteedt aan grotere doelen. De mens staat centraal, diens beleving, wensen en verwachtingen staan op de voorgrond en samen werken aan betekenisvol handelen.

Specialisatie

Ik ben gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson en aangesloten bij het ParkinsonNetwerk vanuit Nijmegen. Daarnaast heb ik een uitgebreide ervaring en kennis op het gebied van dementie. De palliatieve en terminale zorg vormen een bijzonder aandachtsveld, evenals oncologie.

Kwaliteit

Ik sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister en ben lid van onze beroepsvereniging Ergotherapie Nederland.

Persoonlijk

Naast mijn werk ben ik ondersteunend actief op de basisschool van mijn dochter en ben ik graag op pad met mijn gezin en de hond.

 

Kimberley Baars


Na de middelbare school vond ik het erg moeilijk een beroepskeuze te maken.
Ik wilde graag met mensen werken en hen ondersteunen in het dagelijks leven, echter welk beroep daar het beste bij paste vond ik moeilijk te bepalen. Na een jaar pedagogiek te hebben gestudeerd wist ik dat het beroep pedagoog niet bij mij paste en ben ik verder gaan zoeken in de paramedische beroepen. Na een informatie avond van de Ergotherapie opleiding was ik al overtuigd, dit wordt mijn beroep!

In 2009 ben ik begonnen met de opleiding en in 2013 ben ik afgestudeerd als ergotherapeut aan de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens mijn opleiding heb ik stage gelopen bij Ergotherapie Gooi en Omstreken en kennis gemaakt met het werken in de eerstelijns zorg. Mijn enthousiasme om mensen in hun eigen omgeving te begeleiden en behandelen is sindsdien alleen maar gegroeid. Na mijn afstuderen ben ik daarom direct begonnen met werken bij Ergotherapie Gooi & Omstreken.

Wat maakt ergotherapie speciaal?

Alhoewel het beroep ergotherapie nog vrij onbekend is in Nederland werkt de ergotherapeut op andere vlakken dan de andere paramedische beroepen. Een ergotherapeut kijkt naar de mens als geheel en hierbij staan de persoonlijke kenmerken, de omgeving en het dagelijks handeling centraal.

Waar een deur dicht gaat, gaat een raam open, wanneer door ziekte of beperkingen een deur dicht gaat proberen wij als ergotherapeuten samen met u te zoeken naar het ‘open raam’. Wat zijn de andere mogelijkheden om belangrijke activiteiten zelfstandig uit te voeren. Door te werken met voorzieningen, hulpmiddelen, begeleiding en training wordt er samen met u gezocht naar de mogelijkheden.

Specialisaties

Op dit moment begeleid ik veel ouderen bij de problemen die zij tegenkomen in het dagelijks handelen. Mijn interessegebieden binnen de ergotherapie zijn ‘cognitie’ en ‘werken met ouderen’. Daarnaast werk ik aan de administratieve taken van de ergotherapie praktijk.

Kwaliteit

Ik sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister en ben lid van onze beroepsvereniging Ergotherapie Nederland.

 

Annekathrin Welz 

Om de opleiding ergotherapie in Nederland te volgen ben ik uit Berlijn (Duitsland) naar Nederland vertrokken. De opleiding ergotherapie heb ik in 2014 afgerond aan de Hogeschool van Amsterdam. Naast mijn studie heb ik bij een manege als vrijwilliger gewerkt om kinderen met een handicap te begeleiden tijdens therapeutische paardrijlessen.

Na het afstuderen ben ik bij een verzekering aan de slag gegaan op het gebied van arbeidsongeschiktheid en letselschade. In 2015 ben ik bij de verzekering gestopt en begonnen met een nieuwe uitdaging.  Sindsdien werk ik in de 1e lijns ergotherapie en bij een revalidatiecentrum gericht op jongeren.

Wat maakt ergotherapie speciaal?

Ergotherapie is maatwerk om het dagelijkse leven te verlichten voor mensen die beperkingen ervaren. Dit betekent dat samen met de cliënt een precies bij de persoon passende oplossing bedacht wordt die aansluit bij de individuele wensen en behoeften. Deze individuele en cliëntgerichte benadering maakt ergotherapie speciaal.

Specialisaties

Ik ben gespecialiseerd in chronische pijn, oncologie, arbeidsongeschiktheid, en letselschade.

Kwaliteit

Ik sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister en ben lid van onze beroepsvereniging Ergotherapie Nederland.

Persoonlijk

Mijn hobby’s zijn fotografie, gitaar spelen en bordspellen spelen met vrienden.

Anke van Dijk


Om een passende studiekeuze te kunnen maken heb ik in mijn laatste jaar van de middelbare school een dag meegelopen op de opleiding ergotherapie. Het was een interessante en leuke dag en ik heb me meteen ingeschreven aan de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens mijn studie heb ik me vooral gefocust op ouderenzorg en creativiteit binnen de ergotherapie. Hiervoor heb ik ook enkele workshops, cursussen en een stage in het buitenland gevolgd. Na mijn afstuderen heb ik een post-Bachelor in Brussel gevolgd en na terugkomst in Nederland ben ik eind 2016 bij Ergotherapie Gooi en Omstreken gaan werken.

Wat maakt ergotherapie speciaal?

Voor mij is ergotherapie speciaal omdat het niet zo zeer kijkt naar de beperking die iemand heeft, maar naar de problemen die iemand ervaart. De focus ligt op wat de cliënt nodig heeft én wat de cliënt graag wil; van mobiliteit en zelfzorg tot hobby’s. Hiervoor werkt de ergotherapeut in en met de omgeving van de cliënt. Vaak zijn er creatieve oplossingen nodig welke de cliënt echt een stukje zelfstandigheid terug kunnen geven.

Specialisaties

Op het moment werk ik zowel bij de mensen die zelfstandig thuis wonen als mensen die in een instelling verblijven. De komende jaren zou ik me meer willen verdiepen in de ouderenzorg en de palliatieve zorg.

Kwaliteit

Ik sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister en ben lid van onze beroepsvereniging Ergotherapie Nederland.

Persoonlijk

Naast mijn werk als ergotherapeut sport ik veel en begeleid ik kinderen in het jeugdcircus.

Anne de Rooij

Na de middelbare school was voor mij nog niet direct duidelijk dat ik ergotherapie wilde gaan studeren. Ik wist wel dat ik een praktische studie en een praktisch beroep wilde gaan doen. De hele dag achter de computer doorbrengen is niks voor mij. Dat ik een beroep wilde waarin ik iets voor mensen kon betekenen en waarin ik mijn interesse in de medische wereld kon betrekken stonden wel vast.

Na mijn middelbare school heb ik 7 maanden in een verpleeghuis gewerkt als zorgassistent, waarna ik 2 maanden naar Tanzania ben geweest waar ik als vrijwilliger in een ziekenhuis heb gewerkt.

In het verpleeghuis en door eigen behandeling maakte ik kennis met ergotherapie, wat mij direct erg aansprak. Om zeker te zijn van mijn keuze, heb ik een dag bij Revalidatiecentrum de Hoogstraat meegelopen. Daarna stond mijn keuze vast: ergotherapie moest het worden.

In de zomer van 2014 ben ik afgestudeerd. Sindsdien heb ik ervaring opgedaan in een verpleeghuis, eerstelijns ergotherapie en in het UMC Utrecht.

Wat maakt ergotherapie speciaal?

We helpen mensen om het leven weer wat gemakkelijker en wellicht zelfs weer leuker te maken met doelen van de cliënt, waaraan we werken op de manier die de cliënt graag wil. In de ideale behandelrelatie is het samenwerken met de cliënt in plaats van ‘zorgen voor’. In de gehele zorgbranche zie je dit ontstaan, maar ik denk dat de ergotherapie daarin al een stap verder is.

Specialisaties

Momenteel werk ik met veel verschillende doelgroepen, maar met neurologische problematiek en kwetsbare ouderen heb ik het meest ervaring.

Kwaliteit

Ik sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister en ben lid van onze beroepsvereniging Ergotherapie Nederland.

Persoonlijk

Naast mijn werk vind ik het leuk om erop uit te gaan, te sporten en te zingen.

Ineke Maduro


Ik werk sinds een aantal jaren als praktijkmanager en BHV’er  bij Ergotherapie Gooi en Omstreken met een leuk team deskundige ergotherapeuten.
Samen met de officemanager verricht ik veel ondersteunende, administratieve taken, die het werk van de ergotherapeuten makkelijker maken. Naast de logistiek van de praktijk, doe ik de volledige boekhouding.

Het is fijn om te zien dat mensen met de adviezen en hulp van onze ergotherapeuten zoveel mogelijk op hun eigen wijze de draad van hun leven weer kunnen oppakken.

Met vragen en opmerkingen kunt u mij bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op het telefoonnummer van de praktijk of per e-mail. U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Persoonlijk

Naast mijn werk ben ik actief in het vrijwilligerswerk en ga in mijn vrije tijd graag fietsen, zwemmen, uit eten en op vakantie met mijn gezin.

 

Jackie Oudshoorn

Sinds 1 april 2016 ben ik werkzaam als officemanager en BHV’er bij Ergotherapie Gooi en Omstreken.

Gedurende mijn loopbaan ben werkzaam geweest als o.a. doktersassistente, medisch secretaresse en secretaresse poliklinieken. Zo heb ik gewerkt in het UMC Utrecht, het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en het Tergooi ziekenhuis in Hilversum. De laatste tien jaren heb ik  gewerkt als directiesecretaresse bij verschillende bestuurders, recentelijk bij de Universiteit van Amsterdam.

Naast het verzorgen van de planning heb ik veel contacten met cliënten, verzekeraars en leveranciers. Daarnaast  ondersteun ik het management van de praktijk bij verschillende beleidsmatige zaken. Hierbij komt mijn ervaring bij verschillende bestuurders mij goed van pas.

Ik heb patiëntvriendelijkheid hoog in het vaandel staan en werk er binnen het team graag aan mee om een kwalitatief goede zorg te verlenen. Ik vind het leuk om weer terug te zijn in de gezondheidszorg.

 

 

Ergotherapeut in opleiding

Het team van Ergotherapie Gooi en Omstreken vindt het belangrijk nieuwe collega’s goed op te leiden in de praktijk. Om die reden begeleiden wij regelmatig ergotherapie studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) of Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Mocht u bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van een ergotherapeut in opleiding bij de huisbezoeken van uw behandelend ergotherapeut,  dan kunt u dat uiteraard aangeven. Wij houden daar dan rekening mee.