Kinderergotherapie in Hilversum en omstreken

Als kinderen problemen hebben met dagelijkse activiteiten thuis, tijdens het spelen of op school, kan een kinderergotherapeut worden ingeschakeld. De ergotherapeut kan de problemen analyseren en advies geven over het werken aan oplossingen, samen met het kind en zijn omgeving.

Het doel van de ergotherapie is dat het kind zijn dagelijkse activiteiten zo goed en zelfstandig mogelijk, maar vooral ook met plezier kan doen.

Ergotherapie: de therapeut begeleid een kind met spelen met vormen.

Hoe werkt de kinderergotherapeut?

De ergotherapeut kijkt samen met het kind, de ouders en andere betrokkenen zoals de leerkracht, naar de problemen en waardoor deze worden veroorzaakt. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden en de beperkingen van het kind en zijn omgeving en er wordt samen gezocht naar oplossingen en gekozen voor een plan van aanpak. De mogelijkheden van kind en zijn omgeving staan hierbij centraal.

Met hulp van de ergotherapeut kunnen vaardigheden worden aangeleerd of verbeterd. Ook kan er voor gekozen worden om het kind te leren om de activiteiten op een andere manier uit te voeren. Bij het oefenen staat het motiveren en het hebben van plezier voorop. Ouders en betrokkenen kunnen advies en voorlichting krijgen over de omgang met en begeleiding van het kind.

Als het nodig is kunnen hulpmiddelen of aanpassingen worden geadviseerd en kan de ergotherapeut ondersteuning bieden bij de aanvraag hiervan.

Hoe verloopt het ergotherapietraject?

 • De ouders vragen een verwijzing op bij de huisarts van het kind.
  Vervolgens doen de ouders een aanmelding via het aanmeldformulier op de website.
 • Er volgt een intakegesprek thuis of op de praktijk. Daarbij wordt ergotherapeutisch onderzoek gedaan (testen, observaties, vragenlijsten) Op basis daarvan wordt een therapieplan vastgesteld.
 • De behandeling en begeleiding volgt op de praktijk, thuis of op school.
 • Zo nodig vindt er overleg plaats met direct betrokkenen zoals leerkracht, dit vindt altijd plaats met instemming van de ouders.

Waar kunnen kinderen in het dagelijks leven last van hebben?

ADL activiteiten van het dagelijks leven

 • Moeite met aan- en uitkleden, veters strikken, knopen en ritsen open en dichtmaken
 • Problemen met douchen, wassen, haren kammen, tanden poetsen
 • Moeite met gebruiken van mes, lepel en vork, eten/drinken
 • Moeilijkheden met het (leren) fietsen of andere manieren van verplaatsen
 • Niet goed kunnen zitten of moeite met stil zitten
 • Extra tijd nodig om een taak uit te voeren

Kleuter- en schoolse vaardigheden

 • Schrijfproblemen: slordig schrijven, letters en/of cijfers omkeren, onvoldoende ontwikkeling van een voorkeurshand, pijn bij het schrijven
 • Moeite met knippen, plakken, scheuren, vouwen, tekenen
 • Planningsproblemen, niet weten hoe een taak aan te pakken
 • Concentratie en aandachtsproblemen
 • Moeite met stil kunnen zitten
 • Niet goed kunnen zitten en zich kunnen verplaatsen binnen de school
 • Moeite met werken aan de computer

Spel

 • Moeite hebben met het samenspelen
 • Niet goed zelfstandig kunnen spelen
 • Problemen met het hanteren van spel/hobbymateriaal en -gereedschap

Gedrag in samenhang met zintuiglijke prikkelverwerking

 • Bewegingsonrust bij het werken aan tafel op school of eten aan tafel
 • Boosheid en/of emotionele uitbarsting na een dag op school
 • Uit de weg gaan van (nieuwe) activiteiten
 • Moeite met inslapen en/of doorslapen

Welke kinderen kunnen terecht bij de kinderergotherapeut?

 • Kinderen van 0 tot 16 jaar.
 • Kinderen met een diagnose zoals cerebrale parese, jeugdreuma, niet aangeboren hersenletsel, spieraandoeningen, vermoeidheidsproblemen, DCD, AD(H)D, aan autisme verwante stoornissen zoals PDD-NOS.
 • Kinderen zonder een duidelijke diagnose maar waarbij de ontwikkelingen of het gedrag vragen oproept.

Maak een afspraak

Maak een afspraak voor kinderergotherapie en geef uw kind de ondersteuning die het nodig heeft om obstakels te overwinnen en zijn volledige potentieel te bereiken. Of uw kind nu worstelt met ontwikkelingsachterstand, fysieke beperkingen, sensorische integratieproblemen of gedragsuitdagingen, onze kinderergotherapeuten staan klaar om te helpen. Neem vandaag nog contact met ons op en geef uw kind de beste kans op succes.