Klachtenregeling

Klachtenregeling

U mag er vanuit gaan dat wij ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop onze ergotherapeuten met u omgaan, dan is het goed om dit kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van onze praktijk.

Om te beginnen adviseren wij u altijd een gesprek aan te gaan met uw behandelend ergotherapeut of contact op te nemen met de directie van de praktijk. Dit kunt u schriftelijk of telefonisch doen. Wij zullen altijd een gesprek met u aangaan om eventuele problemen op te lossen. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u uiteraard een familielid of bekende vragen bij dit gesprek aanwezig te zijn.

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u advies en ondersteuning vragen van de afdeling Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG). Voor adresgegevens van een afdeling IKG bij u in de buurt, kunt u informeren bij Klachtenopvang Zorg: 0900-2437070 (€0,10 per minuut). De praktijk volgt de op 1 januari 2016 in werking getreden wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (WKKGZ).

Bejegening

De werkwijze voor de behandeling wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen een handeling dient u dit onmiddellijk aan te geven.

Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient u dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken. De behandelende ergotherapeut kan dan beoordelen of (gedeeltelijke) behandeling zinvol is. Als u er bezwaar tegen heeft om door een ergotherapeut van een ander geslacht behandeld te worden, dient dit voorafgaand aan het eerste consult aangegeven te worden. De ergotherapeut en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover u als patiënt respectvol te gedragen en ongewenst informeel gedrag achterwege te laten. Als er ongewenste situaties ontstaan zal de behandeling desgewenst in overleg met u worden voortgezet door een andere ergotherapeut of de behandeling worden beëindigd. Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden gedeeld worden.