035-6284810 info@ergogooi.nl

Multidisciplinaire Samenwerking

Als u op zoek bent naar een betrouwbare ergotherapeut in het Gooi, bent u bij Ergotherapie Gooi en Omstreken aan het juiste adres. Wij zijn een vrijgevestigde ergotherapiepraktijk in Hilversum

Wij werken samen

Ergotherapie Gooi & Omstreken werkt samen met andere (para)medici, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en andere betrokkenen. Door samenwerking met andere (para)medici kan goede kwalitatieve zorg ontstaan en kan er snel worden ingespeeld op de behoefte van de cliënt. Hierdoor kan de zelfstandigheid van de cliënt worden verbeterd en is er in sommige gevallen minder (zware) zorg nodig.

Meer informatie over organisaties waarmee wij samenwerken vindt u hieronder

Paramedisch Expertise Centrum ’t Gooi

Het Paramedisch Expertise Centrum ’t Gooi (PECG) bestaat uit de disciplines fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek. Deze disciplines werken in de thuissituatie  van de cliënt of binnen een zorginstelling nauw met elkaar samen. Dit maakt dat er een centraal punt bestaat waaruit de zorg aan de cliënt geboden wordt.

De therapeuten in het samenwerkingsverband zijn al jaren werkzaam in de praktijk en thuissituatie; ze zijn ervaren in zowel de intramurale als extramurale setting. De therapeuten van het PECG streven naar de beste zorg voor de cliënt. De disciplines zijn allemaal werkzaam in de omgeving het Gooi en omstreken. Samen zullen ze vanuit de praktijk overkoepelend opereren in de thuissituatie. Deze vorm van samenwerking is efficiënt en prettig voor cliënt en verwijzers.

Fysiotherapie Douma

In de praktijk wordt altijd volgens de meest recente inzichten en richtlijnen gewerkt en daarnaast wordt de praktijk jaarlijks geauditeerd. Fysiotherapie Douma heeft contracten met alle zorgverzekeraars, zodat behandelingen (indien u verzekerd bent voor fysiotherapie) vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. In de praktijk zijn elf fysiotherapeuten werkzaam die ondersteund worden door een office manager, kwaliteitsmanager en twee praktijk assistenten. Al onze medewerkers zijn geregistreerd bij het kwaliteitsregister van het KNGF het CKR en volgen jaarlijks herhalingstrainingen reanimatie en AED.

Op alle locaties van fysiotherapie Douma zijn meerdere behandelkamers en oefenzalen.

Fysiotherapie Douma is een fysiotherapie praktijk met vier locaties in het zuiden van Hilversum. Enkele belangrijke kenmerken in de praktijk zijn:

• Persoonlijke aandacht
• Doelmatigheid van zorg
• Klanttevredenheid
• Gegarandeerd hoge kwaliteit van behandelen

Spreektaal Logopedisten

Bij SpreekTaal logopedisten werken vijf logopedisten met ieder haar eigen specialiteiten.  Alle logopedisten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Ook zijn zij aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie (NVLF) en nemen zij deel aan verschillende kwaliteitskringen en intercollegiale overleggen. Een aantal logopedisten is gespecialiseerd in Parkinson en Anneke Tromp is de regiocoördinator van het ParkinsonNet het Gooi.

DPS Dieetkunde

De diëtisten van DPS Dieetkunde hebben meerdere specialismen opgebouwd waaronder de diagnostiek- en begeleiding bij voedselovergevoeligheid (allergieën). Zij participeren o.a. binnen de DAVO (Diëtisten Alliantie VoedselOvergevoeligheid), het Parkinsonnetwerk en het COPD netwerk het Gooi- en Omstreken.

Thuiszorgorganisaties

Medewerkers van de thuiszorg komen regelmatig bij u thuis en krijgen hierdoor een goed beeld van uw situatie. Hierdoor kunnen zij  een inschatting maken van de eventuele mogelijkheden en de ergotherapeut zo nodig inschakelen. Het kan hierbij gaan om het zelfstandig weer kunnen bereiden van maaltijden, transfers zelfstandig maken of bijvoorbeeld het oefenen met hulpmiddelen.

Wij werken onder andere samen met:

Precies Gemaakt Woningaanpassingen

Precies Gemaakt is gespecialiseerd in woningaanpassingen die op maat en naar de wens van de cliënt gerealiseerd worden. Wij streven ernaar u zodanig van dienst te zijn, dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Precies Gemaakt werkt in de gehele regio ‘t Gooi, Vechtstreek en Eemland.

Precies Gemaakt is o.a.gespecialiseerd in:

  • Woningaanpassingen die op maat en naar de wens van de cliënt gerealiseerd worden.
  • Domotica
  • ICT en Domeinbeheer voor de eerstelijns gezondheidszorg