Binnen de Gooi- en Vechtstreek is, op initiatief van de GGD GV, enige maanden geleden het project...