035-6284810 info@ergogooi.nl

Meer dan 130 miljoen Amerikanen leiden aan chronische, of vaak voorkomende pijn. Chronische pijn leidt tot zowel lichamelijke als psychische problemen waardoor het vermogen om met dagelijkse betekenisvolle activiteiten bezig te zijn wordt aangetast. Pijn kan iemands kracht, coördinatie en onafhankelijkheid verminderen en daarnaast stress veroorzaken, die tot slapeloosheid en depressiviteit kan leiden.

Met behulp van ergotherapie kunnen mensen met chronische pijn leren om te gaan met de lichamelijke en psychische effecten en actieve, productieve levens leiden. Veel mensen met chronische pijn zijn al behandeld met medicijnen, een operatie, warmte, koude, zenuwstimulatie en massage. Wat velen nog niet hebben geleerd is hoe het management van dagelijkse dingen en levensstijl kan bijdragen aan het succesvol en voor de lange termijn omgaan met pijn.

Wat kan een ergotherapeut doen bij Chronische pijn?

 • Specifieke activiteiten of gedragingen identificeren waardoor de pijn erger wordt en alternatieven aandragen.
 • Methoden voor het verminderen van de frequentie en lengte van pijnlijke periodes aanleren.
 • Therapeutische interventies implementeren, die de afhankelijkheid of het gebruik van pijnmedicatie verminderen.
 • Het mogelijk maken van het ontwikkelen van beter functioneren bij dagelijkse activiteiten op het werk of thuis.
 • Samenwerken met het team van gezondheidszorgprofessionals van de cliënt, zoals artsen, fysiotherapeuten, psychiaters en psychologen om de beste behandelmethode en –interventie vast te stellen.
 • Aanbevelingen doen en de cliënt leren hoe hulpmiddelen om de pijn te verminderen gebruikt kunnen worden bij het uitvoeren van taken als reiken, aankleden, baden en het doen van huishoudelijke taken.
overal pijn

Wat kan iemand met chronische pijn doen?

 • Een levensstijl ontwikkelen en in de praktijk brengen die is gebaseerd op wellness, wat veel rust, beweging, gezonde voeding en het vasthouden van een positieve opstelling inhoudt.
 • Technieken toepassen waardoor de intensiteit van de pijn minder wordt.
 • Een dagelijkse routine opstellen met daarin persoonlijke doelen voor pijnmanagement, zoals het elimineren of aanpassen van activiteiten die veel energie kosten en het uitvoeren van lichaamsmechanica, waardoor het lichaam zo wordt bewogen dat het minder waarschijnlijk is dat de pijn verergert.
 • Oefenen om meer kracht en flexibiliteit te krijgen en pijn te verminderen.
 • Ontspanningstechnieken gebruiken, die de geest kalmeren en spanningen verminderen, die de pijn verergeren.

Related Entries