035-6284810 info@ergogooi.nl

Voor wie is Ergotherapie bestemd?

Ergotherapie kan breed worden ingezet

Ergotherapie kan ingezet worden bij een breed scala aan ziektebeelden. Een ergotherapeut richt zich niet op het ziektebeeld, maar op de praktische gevolgen hiervan bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Bijna 20 procent van de inwoners van Nederland heeft te maken met problemen in de gezondheid. Elk ziektebeeld brengt andere beperkingen met zich mee. Het uitvoeren van activiteiten in de woon-, leef- en werkomgeving wordt daarmee vaak moeilijker, met als gevolg een vermindering van de kwaliteit van leven.

Ergotherapie richt zich op mensen die problemen hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en kijkt naar de mogelijkheid om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven functioneren.

Van een aantal veel voorkomende gezondheidsklachten vindt u op deze pagina nadere informatie.

Hieronder treft u een aantal ziektebeelden aan, waarbij inzet van ergotherapie vaak nuttig is.

Ergotherapie kan bij veel ziektebeelden worden ingezet

Ergotherapie kan ingezet worden bij een breed scala aan ziektebeelden. Een ergotherapeut richt zich niet op het ziektebeeld, maar op de praktische gevolgen hiervan bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Dit zijn de ziektebeelden en situaties op een rijtje waarbij Ergotherapie kan worden ingezet: