035-6284810 info@ergogooi.nl

Wat is Ergotherapie?

Ergotherapie, wat is dat?

Ergotherapie is er voor mensen die door ziekte, handicap of beperking problemen ervaren bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. De ergotherapeut kijkt samen met u naar de activiteiten waar u problemen in tegen komt en richt zich op de gebieden zelfverzorging, huishouden, werk en vrije tijd.

Problemen kunnen zijn: niet meer zelfstandig u knopen dicht maken, moeite hebben met het koken van een maaltijd of klachten bij langdurig achter de computer werken.

Behandelingen Ergotherapie

De behandelingen ergotherapie starten met het bespreken van de problemen die u tegenkomt bij het dagelijks handelen. Ergotherapie is zorg op maat en elke observatie en behandeling wordt afgestemd naar aanleiding van uw specifieke klachten. Na het eerste gesprek word vaak een eerste observatie gedaan om in kaart te brengen wat de beperkingen en mogelijkheden zijn.

Na het eerste gesprek kunnen de doelen voor de toekomst worden opgesteld en kan een plan voor het behalen van de doelen worden opgesteld. Dit kan in de vorm van trainingen, adviezen of oplossingen als hulpmiddelen of aanpassingen zijn.

Ergotherapie vindt plaats op de plek waar de problemen zich voordoen zoals bij u thuis of op het werk. Hierdoor kan er in de situatie waarin u de problemen tegenkomt gewerkt worden aan een oplossing.

Voor wie is Ergotherapie?

Ergotherapie kan ingezet worden bij een breed scala aan ziektebeelden. Een ergotherapeut richt zich niet op het ziektebeeld, maar op de praktische gevolgen hiervan bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Bijna 20 procent van de inwoners van Nederland heeft te maken met problemen in de gezondheid. Elk ziektebeeld brengt andere beperkingen met zich mee. Het uitvoeren van activiteiten in de woon-, leef- en werkomgeving wordt daarmee vaak moeilijker, met als gevolg een vermindering van de kwaliteit van leven.

Ergotherapie richt zich op mensen die problemen hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en kijkt naar de mogelijkheid om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven functioneren.