035-6284810 info@ergogooi.nl

De ziekte van Alzheimer wordt veroorzaakt door afbraak van zenuwcellen in de hersenen en komt over het algemeen voor op middelbare of latere leeftijd. Zowel mannen als vrouwen van alle etniciteiten, culturen en achtergronden worden erdoor getroffen.

De ziekte is een langzaam ontwikkelende vorm van dementie; het ontwikkelingstempo verschilt per persoon. Mensen met de ziekte van Alzheimer ervaren geheugenverlies, taalproblemen en veranderingen in het vermogen om beslissingen te nemen, het beoordelingsvermogen en in persoonlijkheid.

Vroege symptomen van de ziekte van Alzheimer zijn onder andere het vaak herhalen van uitingen, het op de verkeerde plek neerleggen van dingen, moeite met het op de naam komen van bekende voorwerpen, verdwalen op bekende routes en veranderingen in persoonlijkheid en emotionele reacties.

In de middelste stadia, vergeten mensen met de ziekte van Alzheimer basisinformatie over de wereld om hen heen, zoals hoe bekende voorwerpen gebruikt moeten worden of hoe men van A naar B gaat. In de latere stadia worden vaardigheden zoals aankleden, baden en lezen moeilijker en in de laatste stadia keert iemand terug naar het functieniveau van een zuigeling.

Ergotherapeuten helpen mensen met de ziekte van Alzheimer en hun verzorgers/mantezorgers om hun leven zo volledig te kunnen leven door de omgeving aan te passen en zich te richten op wat ze kunnen doen om betrokkenheid bij activiteit (bezigheid) te maximeren, veiligheid te bevorderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. De volgende tips zijn van ergotherapeuten die met mensen met de ziekte van Alzheimer werken.

Dementeren

U wilt zelfstandig dingen en taken blijven doen
In de middelste stadia kunnen grote, duidelijk geschreven bordjes met stap-voor-stap instructies iemand helpen om basale taken te blijven doen, zoals de magnetron gebruiken of zich aankleden. De betrokkene heeft waarschijnlijk vaak herhaalde instructies nodig. Geduld is de sleutel.

Het observeren van iemand thuis door de ergotherapeut en het aanbevelen van veranderingen om het makkelijker te maken om dingen onafhankelijker te doen, zoals het instellen van nieuwe routines, het aanpassen van bestaande routines of het inzetten van hulpmiddelen. De ergotherapeut kan ook vaststellen of iemand beter reageert op bepaalde soorten aanwijzingen en andere communicatiestrategieën, en met u samenwerken om deze strategieën in te zetten.

U wilt iemand veilig houden
Verwijder toegang tot gevaarlijke objecten, zoals brandbare vloeistoffen, het trappenhuis en medicijnen; verwijder bedieningsknoppen op potentieel gevaarlijke apparaten zoals het fornuis en superviseer de bereiding van maaltijden.

De ergotherapeut kan met u samenwerken om een veiligheidsplan te maken, gebaseerd op de behoeften van u, de betrokkene en andere verzorgers. De ergotherapeut kan bijvoorbeeld vaststellen hoe de betrokkene, als er niemand is om te helpen in de keuken, veilig kan beschikken over maaltlijden.

U wilt vallen of ander letsel voorkomen
Haal tapijten of rommel van de vloer of zet ze vast, zorg ervoor dat meubilair en andere dingen op hun vaste plaats staan. Zorg voor goed licht op looproutes

Een ergotherapeut kan een evaluatie uitvoeren voor veiligheid in huis. Aanbevelingen kunnen bijvoorbeeld zijn om veiligheidsapparatuur te gebruiken, zoals beugels en leuningen in de badkamer of om een werkplek in te richten, zodat de betrokkene de activiteiten zittend kan doen.

U wilt dwalen voorkomen
Soms vallen eenvoudige bordjes, zoals “stop” op de deur, mensen met de ziekte van Alzheimer op. U kunt ook een GPS-apparaat voor de betrokkene aanschaffen of veiligheidssloten op ramen en deuren installeren

De ergotherapeut kan activiteiten aanpassen, die de betrokkene graag deed, om geestelijke stimulatie te bieden op de momenten dat dwalen aan de orde kan zijn.

U wilt emotionele binding behouden
Haal met foto’s en herinneringen gedeelde interesses naar boven. Het langetermijngeheugen is meestal beter dan het kortetermijngeheugen. Moedig de betrokkene aan om zijn of haar levensverhaal met u te delen.

De ergotherapeut kan helpen met het creëren van activiteiten die u en de betrokkene samen kunnen doen en u strategieën aanleren om op een effectieve manier om te gaan met moeilijk of instabiel gedrag (bijv. de betrokkene denkt dat u iemand anders bent, of kleedt zich niet juist, of huilt snel, etc)

U wilt wat tijd voor uzelf hebben
Zorgen is een dankbaar maar stressvol werk. Maak tijd voor uzelf, ook al is het maar kort. Onthoudt dat u eerst voor uzelf moet zorgen, voordat u voor iemand anders kunt zorgen. Vaak hulp van uw bekenden of bel het steunpunt Ouderen bij u in de buurt.

Onderzoek heeft aangetoond dat ergotherapie, die zich richt op aanpasbare stressfactoren, effectiever kan zijn dan medicatie bij het helpen functioneren van mensen met de ziekte van Alzheimer en het terugdringen van de belasting van de verzorger.

Related Entries