035-6284810 info@ergogooi.nl

Bij een beroerte werkt plotseling een deel van de hersenen niet meer. Een beroerte noemt men CVA, dat staat voor Cerebro Vasculair Accident, vrij vertaald is dit een ‘ongeluk in de bloedvaten van de hersenen’.

Bij een beroerte werkt ineens een deel van de hersencellen niet meer. Iemand krijgt dan uitvalsverschijnselen, zoals een verlamde arm, een scheve mond of diegene kan moeilijk praten. Vrijwel altijd heeft een beroerte een halfzijdige verlamming aan de tegenover gelegen lichaamshelft tot gevolg (met eventueel een spraakstoornis). Meestal is er sprake van een bewustzijnsdaling.Een beroerte kan op verschillende manieren ontstaan:– Door een tijdelijk tekort aan bloed in bepaalde hersencellen: TIA.– Door een blijvend afgesloten bloedvat in de hersenen: herseninfarct.– Door een kapot bloedvat in de hersenen: hersenbloeding. De gevolgen van een beroerte hangen af van de plaats van de TIA of CVA. Afhankelijk van de plaats in de hersenen kan een beroerte leiden tot apraxie (het niet goed meer doelgericht kunnen uitvoeren van alledaagse handelingen), verlammingen, stoornissen bij spreken en taal, verwaarlozen van een lichaamszijde, veranderingen in gedrag en persoonlijkheid en stoornissen bij het zien. Meer informatie vindt u op Hersenletsel Uitleg.

beroerte

Een ergotherapeut kan door middel van observatie en onderzoek de gevolgen van een beroerte op het dagelijks handelen in kaart brengen en advies geven waardoor de kwaliteit van leven verbetert.