Overgang vanuit werk – voor de recent werklozen

Deelname aan een betekenisvolle en productieve dienstbetrekking is belangrijk voor de gezondheid en het vermogen om voluit mee te doen aan het dagelijks leven. Werk biedt structuur voor dagelijkse routines en biedt steun aan mensen om hun potentieel te bereiken. Werk...