Het gebruik van verdovende middelen verwijst over het algemeen naar het misbruik van drugs zoals alcohol, amfetamines, cafeïne, marihuana, cocaïne, hallucinerende middelen, snuifmiddelen, nicotine, pijnstillers en kalmeringsmiddelen.

Mensen die verslaafd zijn aan een specifieke drug hebben steeds grotere hoeveelheden van de drug nodig, hebben ontwenningsverschijnselen en hebben moeite om het gebruik van de drug te verminderen.

In de loop van de tijd kunnen dagelijkse gebruikers negatief beïnvloed worden door het gebruik van verdovende middelen, met impact op relaties, werkprestatie en dagelijkse routines, die de gezondheid en effectieve coping-mechanismes ondersteunen.

Mensen die lijden aan stoornissen door misbruik van verdovende middelen hebben meestal medische behandeling nodig in het ziekenhuis of polikliniek. Dergelijke interventies vinden echter in toenemende mate plaats in een poliklinische setting die is geïntegreerd met andere buurtgerichte gezondheidsdienstverlening. In veel gevallen hebben mensen met stoornissen door misbruik van verdovende middelen ook andere lichamelijke of geestelijke stoornissen, zoals klinische depressiviteit, chronische pijn, en HIV. Medicatie, counseling, revalidatie en zelfhulpgroepen zijn de meest voorkomende manieren om deze stoornissen te behandelen.drugs en genotsmiddelen

Ergotherapie interventie verschilt van traditionele drugsbehandeling of –counseling door het aanleren van vaardigheden die voor elk individu nodig zijn om de rollen als werkende, echtgenoot, ouder, kind of vriend zonder drugs opnieuw vast te stellen. Mensen met een verslaving kunnen effectieve coping strategieën leren om hun verantwoordelijkheden in evenwicht te brengen, met geld om te gaan, effectief te communiceren met anderen en omgaan met stressvolle situaties.

Wat kan een ergotherapeut doen?

  • Iemands vermogen evalueren om op dagelijkse basis te functioneren.
  • Iemand helpen om zowel korte- als lange termijn doelen te stellen in het herstelproces.
  • Manieren implementeren waarop de betrokkene controle over zijn of haar leven kan krijgen, zoals door het aanleren van effectieve coping vaardigheden, het ontwikkelen van strategieën om met geld om te gaan, het doen van huishoudelijke klusjes, zorgen voor andere familieleden, een baan vinden en houden, en leren om sociaal te zijn in situaties waarin geen drugs of alcohol worden gebruikt.
  • De kans op terugval te evalueren en strategieën opzetten om terugval te voorkomen.

Wat kunnen families doen?

  • Samenwerken met de ergotherapeut en andere gezondheidszorgprofessionals om meer te leren over alcohol- drugsmisbruik.
  • Een vriend of familielid met een probleem met verdovende middelen steunen zodat hij of zijn geen terugval krijgt en zich kan bezighouden met gezonde alternatieven om hun kwaliteit van leven te vergroten.
  • De herstellende verslaafde helpen met het ontwikkelen en onderhouden van relaties die een alcohol- en drugsvrije omgeving bevorderen.
    Meedoen aan zelfhulpgroepen, zoal Al-Anon, om doorlopende steun en educatie te ontvangen.