Kwetsbare ouderen zijn oudere mensen met een verminderde regie (of verlies aan regie) over het eigen leven met een veelzijdige hulp- en zorgbehoefte. Als gevolg van ingewikkelde problematiek wordt de situatie complex; ziekte, beperkingen en kwetsbaarheid zijn verweven met elkaar en bemoeilijken de diagnostiek en behandeling. Het kan ook zijn dat de organisatie van de zorg complex is; als een combinatie van verschillende zorgverleners nodig is en de mantelzorg beperkt is of uitvalt.

Kwetsbaarheid wordt niet veroorzaakt door hogere leeftijd. Hoewel het voorkomen van kwetsbaarheid toeneemt met de leeftijd, zijn verreweg de meeste ouderen niet kwetsbaar. Kwetsbaarheid is geen diagnose. Kwetsbaarheid wordt gezien als een geriatrisch syndroom met meerdere oorzaken. Deze meerdere oorzaken hebben op complexe wijze invloed op elkaar en presenteren zich uiteindelijk met een of meerdere symptomen; bijvoorbeeld vallen, verlies van gewicht of het kwijt raken van de regie