Deelname aan een betekenisvolle en productieve dienstbetrekking is belangrijk voor de gezondheid en het vermogen om voluit mee te doen aan het dagelijks leven. Werk biedt structuur voor dagelijkse routines en biedt steun aan mensen om hun potentieel te bereiken. Werk voldoet ook aan de basale financiële behoeften voor volledige participatie.

Als iemand met onverwachte en niet-geplande werkeloosheid te maken krijgt, wordt de lichamelijke gezondheid, emotionele gezondheid en het algemene welzijn van de betrokkene en zijn hele familie aangedaan.

Verlies van werk heeft een trapsgewijs effect, het ontwricht dagelijkse routines, waardoor financiële instabiliteit ontstaat, waardoor sociale verbanden verzwakken, en de zelfwaarde wordt verminderd doordat iemands werkidentiteit wordt uitgewist. Met werkeloos worden begint een periode van onzekerheid en verandering. Het treft mannen en vrouwen van alle rassen, culturen en socio-economische achtergronden. Toegenomen stress, onrust en zorg over het vermogen om de actuele moeilijkheden het hoofd te bieden en om te gaan met de ongewisse toekomst kan overweldigend zijn. maar er zijn antwoorden.

Ergotherapeuten kunnen aan werknemers en hun familie tijdens deze overgang steun bieden en het proces om weer aan het werk te gaan vergemakkelijken.

Wat kan een ergotherapeut doen?

 • De omvang en unieke reikwijdte van de verliezen voor elke werknemer en zijn familie herkennen.
 • De gezondheids- en welzijnsbehoeftes herkennen voor zowel de familie als de werknemer, die tijdens te overgang terug naar werk moeten worden aangepakt.
 • Strategieën aanbieden om dagelijkse routines voor zichzelf en de familie mogelijk te maken en vast te houden.
 • Strategieën aanbieden om tijd voor zichzelf en de familie te plannen en te managen.
 • Onderzoek naar de geestelijke gezondheid aanbieden, inclusief depressiviteit.
 • Deelname door de werknemer aan het plannen en managen van werk-transitie strategieën aanmoedigen.
 • Het stellen van doelen voor werk aanmoedigen door actieve afweging van de relevantie en betekenis van werk, werkcapaciteit en toekomstige mogelijkheden.
 • Terug-aan-het-werk strategieën aanmoedigen, zoals het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, netwerkvaardigheden, omscholing en vrijwilligerswerk.
 • Deelname van de werknemer aanmoedigen aan kennisuitwisseling en sociale ondersteuning door gelijken.
 • Mogelijkheden aanmoedigen en creëren voor werknemersnetwerken en uitwisseling van kennis.
 • De werknemer aanmoedigen om een nieuwe werkidentiteit te ontwikkelen.

Wat kan de werknemer doen?

 • De tijd nemen voor zelfhulp, omdat een werkovergang lichamelijk en geestelijk vermoeiend is.
 • Dagelijkse wandelingen plannen of een schema voor lichaamsbeweging opstellen.
 • Korte termijn werk of vrijwilligerswerk overwegen.
 • Met familie praten en delen om hen te betrekken in het managen van het dagelijks leven en het zoeken naar werk.
 • Met anderen praten die werkeloos zijn geworden en strategieën uitwisselen die kunnen helpen met de situatie en het vinden van werk.
 • Netwerken met familie en vrienden en het aangaan van nieuwe verbintenissen.
 • Uw werkdoelen met anderen delen.
 • Een mentor zoeken en hem om feedback vragen over uw transitieplannen.
 • Betrokken zijn bij het vinden en delen van informatie en het denken over welke informatie voor u relevant is.
 • Neem contact op met het arbeidsbureau bij u in de buurt.

Related Entries