De ziekte van Parkinson is een aandoening aan de hersenen, waarbij bepaalde cellen in de hersenen afsterven. Deze cellen maken de stof ‘dopamine’ aan, noodzakelijk voor de controle van lichaamsbewegingen. Klachten die regelmatig voorkomen: Stijfheid, trillen in rusthouding, langzamer en minder bewegen, schuifelend lopen met minder meebewegen van de armen, verminderde gelaatsuitdrukking (maskergelaat), zachtere en monotone spraak, moeite met fijne vingerbewegingen (schrijven), moeite met balans en coördinatie, depressie, geheugenstoornissen, slaapstoornissen, lage bloeddruk, obstipatie en cognitieve achteruitgang.

De ziekte van Parkinson is een ‘progressieve’ ziekte. Dat wil zeggen dat de klachten vaak geleidelijk beginnen en meestal na verloop van tijd toenemen. Natuurlijk gaat dit proces niet bij iedereen even snel, heeft niet iedereen dezelfde klachten en zijn de klachten met de juiste behandeling vaak redelijk te beheersen.

Parkinsonisme

Onder parkinsonisme wordt verstaan: alle ziekten die qua verschijnselen lijken op de ziekte van Parkinson. Voorbeelden zijn Multiple Systeem Atrofie (MSA) en Progressieve Supranucleaire Parese (PSP). Meer informatie.

Ergotherapie en Parkinson

De ziekte van Parkinson is een chronische aandoening die gepaard gaat met toenemende beperkingen. Daardoor ontstaan er op termijn problemen in het dagelijks handelen, dit door bijvoorbeeld problemen in het bewegen, traagheid, vermoeidheid, vergeetachtigheid, of moeite hebben om twee dingen tegelijk te doen.

U bekijkt samen met de ergotherapeut hoe u de voor u belangrijke dagelijkse activiteiten kunt blijven doen of opnieuw kunt oppakken, uitgaande van uw mogelijkheden en die van uw omgeving. De ergotherapeut denkt mee over praktische oplossingen en alternatieven.

Ook uw partner of naaste kan bij de ergotherapeut terecht met vragen over bijvoorbeeld de ondersteuning of begeleiding die u nodig heeft, het weer oppakken van gezamenlijke activiteiten of het verbeteren van de balans tussen de zorgactiviteiten en eigen activiteiten.

Hoe ziet de therapie eruit bij Parkinson?

De ergotherapeut start met het in kaart brengen van uw dag, wat voor u belangrijk is en wat uw wensen zijn. Eventueel wordt een observatie gedaan van een dagelijkse activiteit om na te gaan wat uw beperkingen en mogelijkheden zijn. Samen met u worden doelen en een plan van aanpak opgesteld. Er vindt regelmatig evaluatie plaats van de doelen, de begeleiding door de ergotherapie en wat u verder zelf kunt doen.

Voorbeelden uit de praktijk zijn onder andere:

  • Activiteiten op een andere manier uitvoeren, in stappen opdelen, voorkomen dat twee taken tegelijk gedaan moeten worden. Daarbij wordt advies gegeven over mogelijke hulpmiddelen en aanpassingen en begeleidt de ergotherapeut het traject bij aanvraag van voorzieningen bij WMO, UWV en zorgverzekeraar.
  • Gebruik maken van strategieën (cues) die bruikbaar zijn, wanneer er sprake is van freezing.
  • Aandacht voor de indeling van de dag en de week.
  • Het vinden van een balans tussen rust en inspanning.

Samenwerking

Onze Parkinsontherapeut is aangesloten bij ParkinsonNet Nederland. Bij de ergotherapeutische behandeling wordt gebruik gemaakt van de landelijke richtlijnen en vindt overleg en afstemming plaats met andere betrokken behandelaars.