Behandeling bij langdurige klachten na corona

Meer informatieAdvies
Als gevolg van corona, blijven sommige mensen langdurige klachten ervaren. Er kan sprake zijn van lichamelijke klachten (vermoeidheid, kortademigheid, spierzwakte, hoofdpijn, hartkloppingen), cognitieve klachten (aandachts- en geheugenproblemen, overprikkeling, ‘brain fog’) en/of psychische klachten (angst, somberheid).

Belasting / belastbaarheid na corona

In de praktijk zien we dat vermoeidheid de meest genoemde klacht is. Vaak is er geen goede balans tussen de belasting (wat iemand doet op een dag) en de belastbaarheid (wat iemand aan kan). Op het moment dat je meer doet dan je aankan, is er sprake van overbelasting.

Hierdoor ontstaat vaak een patroon van piek-dalbelasting: op het moment dat je je goed voelt, ga je veel doen. Als dat teveel is geweest, kan je de dag erna weer meer klachten ervaren of zelfs een terugval. Dit patroon stagneert het herstel.

Wilt u hulp bij de klachten? Maak dan een afspraak.

Wat kan een ergotherapeut betekenen?

Als ergotherapeuten werken wij veel samen met fysiotherapeuten om met de cliënt te werken aan herstel. Fysiotherapie richt zich op het vergroten van de belastbaarheid en ergotherapie richt zich de belasting. Een ergotherapeut kan je helpen een goede balans te krijgen in je energieverdeling over de dag. Wij helpen je om meer inzicht te krijgen in dagelijkse activiteiten, een goede dagstructuur aan te houden en te adviseren in een goede opbouw van activiteiten. Ook helpt een ergotherapeut je te leren omgaan met prikkelverwerking, leren plannen en aanleren van compensatiestrategieën. Tevens kan een ergotherapeut begeleiden bij werkhervatting.

Wilt u meer weten?