HomeDienstenAfspraak

Specialisaties

Oncologie
Specialisaties

/ Oncologie

Oncologie

De impact van een oncologische diagnose (kanker) valt niet te onderschatten. Het grijpt aan op elk aspect van het dagelijkse leven, zoals de thuissituatie, hobby en vrijetijdsbesteding en werk. Tijdens de behandelfase is het belangrijk om al te gaan kijken naar de herstelperiode en te starten met ergotherapie en fysiotherapie.

Oncologie en ergotherapie

Binnen de oncologische zorg is er een groeiende rol weggelegd voor de ergotherapie. Zowel tijdens de curatieve als de palliatieve fase kan ergotherapie een wezenlijke bijdrage leveren aan herstel en met name kwaliteit van leven. Zo is er een belangrijke rol weggelegd voor de ergotherapie bij de verdeling van de energie over de dagelijkse activiteiten en het vasthouden of opbouwen van werkzaamheden. Tegelijkertijd kijken we naar de rollen en taken die een cliënt thuis of elders heeft en hoe die zo goed mogelijk intact kunnen blijven tijdens het herstelproces.

Terugkeer naar het ‘normale’ leven

Wanneer iemand de behandelingen heeft afgerond is het belangrijk om te gaan kijken naar de terugkeer naar werk en hoe daar weer adequaat invulling aan gegeven kan worden. Ook is het dan belangrijk om weer meer te gaan kijken naar de ‘normale’ dagelijkse activiteiten en hoe die weer op een goede manier ingepast kunnen worden in de alledaagse praktijk. Vooral de verdeling van energie, het oppakken van dagelijkse activiteiten en het eventueel mogelijk houden van werk is daarmee de primaire verantwoordelijkheid van de ergotherapie.

Kwaliteit van leven

Als blijkt dat iemand helaas niet meer beter kan worden is het belangrijk om de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden. Het risico tijdens deze fase is om steeds meer in de vervelende consequenties van dit stadium te verzanden, maar middels ergotherapie proberen we dan zo goed mogelijk grip te houden op de alledaagse activiteiten. Dat zorgt voor een evenwichtig dagpatroon met betekenisvolle activiteiten waardoor cliënten langer een hoge kwaliteit van leven ervaren.

Terminale fase

Tijdens de laatste levensfase is ergotherapie eveneens vaak betrokken, maar dan is onze rol primair gericht op het zo comfortabel mogelijk kunnen blijven functioneren. We kijken dan naar de zit- en lighouding en hoe eventueel transfers zo gemakkelijk mogelijk gemaakt kunnen worden.

Achtergrondafbeelding

Advies of meer informatie over oncologie?

Plan een afspraak in met Muhammet of een van onze anderen ervaren ergotherapeuten.

Andere specialisaties