HomeDienstenAfspraak

Specialisaties

covid-19
Specialisaties

/ Langdurige Corona klachten

Langdurige Corona klachten

Als gevolg van corona, blijven sommige mensen langdurige klachten ervaren. Er kan sprake zijn van lichamelijke klachten (vermoeidheid, kortademigheid, spierzwakte, hoofdpijn, hartkloppingen), cognitieve klachten (aandachts- en geheugenproblemen, overprikkeling, ‘brain fog’) en/of psychische klachten (angst, somberheid).

Hier vind je informatie over:

Belasting / belastbaarheid

Rol ergotherapeut

Belasting / belastbaarheid na corona

In de praktijk zien we dat vermoeidheid de meest genoemde klacht is. Vaak is er geen goede balans tussen de belasting (wat iemand doet op een dag) en de belastbaarheid (wat iemand aan kan). Op het moment dat je meer doet dan je aankan, is er sprake van overbelasting. Hierdoor ontstaat vaak een patroon van piek-dalbelasting: op het moment dat je je goed voelt, ga je veel doen. Als dat teveel is geweest, kan je de dag erna weer meer klachten ervaren of zelfs een terugval. Dit patroon stagneert het herstel.

Wat kan een ergotherapeut betekenen?

Als ergotherapeuten werken wij veel samen met fysiotherapeuten om met de cliënt te werken aan herstel. Fysiotherapie richt zich op het vergroten van de belastbaarheid en ergotherapie richt zich de belasting.

Een ergotherapeut kan je helpen een goede balans te krijgen in je energieverdeling over de dag. Wij helpen je om meer inzicht te krijgen in dagelijkse activiteiten, een goede dagstructuur aan te houden en te adviseren in een goede opbouw van activiteiten. Ook helpt een ergotherapeut je te leren omgaan met prikkelverwerking, leren plannen en aanleren van compensatiestrategieën. Tevens kan een ergotherapeut begeleiden bij werkhervatting.

  • Energiemanagement: Ergotherapeuten leren patiënten met long COVID hoe ze hun energie op een effectieve manier kunnen verdelen gedurende de dag. Dit kan onder meer door het aanleren van energiebesparende technieken, het stellen van prioriteiten en het plannen van rustmomenten.
  • Prikkelverwerking: Ergotherapeuten ondersteunen patiënten met problemen in de prikkelverwerking bij het ontwikkelen van strategieën om beter om te gaan met prikkels uit hun omgeving. Dit kan bijvoorbeeld door het aanpassen van de thuis- of werkomgeving, het aanleren van ontspanningstechnieken en het gebruik van hulpmiddelen om overprikkeling te verminderen. Ergotherapie Gooi en Omstreken hebben twee ergotherapeuten die gespecialiseerd zijn in ASITT (prikkelverwerking).
  • Cognitieve revalidatie: Ergotherapeuten helpen patiënten met cognitieve klachten, zoals geheugen- en concentratieproblemen, door het aanleren van compensatiestrategieën en het gebruik van geheugensteuntjes. Daarnaast kunnen ergotherapeuten adviseren over het aanpassen van taken en activiteiten om cognitieve belasting te verminderen.
  • Psychosociale ondersteuning: Ergotherapie Gooi en Omstreken erkent dat long COVID niet alleen een impact heeft op de patiënt, maar ook op zijn of haar directe omgeving. Ergotherapeuten bieden daarom ondersteuning bij het omgaan met de psychosociale gevolgen van de aandoening, zoals het verwerken van emoties, het aanpassen aan veranderende rollen en verantwoordelijkheden, en het opbouwen van een sociaal netwerk.
  • Samenwerking met andere zorgprofessionals: Ergotherapeuten werken nauw samen met andere zorgprofessionals om een optimale behandeling te garanderen. Door een multidisciplinaire aanpak kunnen alle aspecten van het herstelproces worden aangepakt, wat bijdraagt aan een beter en sneller herstel.
Achtergrondafbeelding

Advies of meer informatie over langdurige corona klachten?

Plan een afspraak in met Daniëlle of een van onze anderen ervaren ergotherapeuten.

Andere specialisaties