HomeDienstenAfspraak

Specialisaties

Achtergrondafbeelding

Wat is Ergotherapie?

Ergotherapie helpt mensen met lichamelijke, psychische of sociale uitdagingen om dagelijkse activiteiten uit te voeren. Ergotherapeuten verbeteren zelfstandigheid en levenskwaliteit door interventies en aanpassingen, zoals vaardigheden aanleren, hulpmiddelen gebruiken en de omgeving aanpassen. Het doel is om mensen zo zelfstandig mogelijk te laten deelnemen aan hun dagelijkse leven.

Ergotherapie is voor iedereen die beperkingen ervaart bij dagelijkse activiteiten.

Mensen met fysieke beperkingen.

Mensen met psychische aandoeningen of geestelijke gezondheidsproblemen.

Mensen die te maken hebben met sociale uitdagingen.

Wat houdt een ergotherapie behandeling in?

De behandelingen ergotherapie starten met het bespreken van de problemen die u tegenkomt bij het dagelijks handelen. Ergotherapie is zorg op maat en elke observatie en behandeling wordt afgestemd naar aanleiding van uw specifieke klachten. Na het eerste gesprek word vaak een eerste observatie gedaan om in kaart te brengen wat de beperkingen en mogelijkheden zijn.

Na het eerste gesprek kunnen de doelen voor de toekomst worden opgesteld en kan een plan voor het behalen van de doelen worden opgesteld. Dit kan in de vorm van trainingen, adviezen of oplossingen als hulpmiddelen of aanpassingen zijn.

Ergotherapie vindt plaats op de plek waar de problemen zich voordoen zoals bij u thuis of op het werk. Hierdoor kan er in de situatie waarin u de problemen tegenkomt gewerkt worden aan een oplossing.

Ergotherapie specialisaties