HomeDienstenAfspraak

Specialisaties

palliatieve-zorg
Specialisaties

/ Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Ergotherapie richt zich op het bevorderen van de zelfstandigheid en het optimaliseren van de kwaliteit van leven van patiënten door middel van het aanpassen van hun omgeving en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Bij palliatieve zorg wordt deze holistische benadering toegepast zodat de persoon met zijn of haar eigen regie en betekenis vol leven centraal komt te staan. De ergotherapeuten van Gooi en omstreken vinden dat in de laatste levensfase gekeken moet worden naar wat iemand nog zelf kan of er voor zorgen dat iemand zijn betekenisvolle activiteiten nog kan uitvoeren.

Pijnmanagement en symptoombestrijding

Ergotherapeuten spelen een belangrijke rol bij pijnmanagement en symptoombestrijding in de palliatieve zorg. Ze werken nauw samen met het zorgteam om de pijn en andere symptomen die verband houden met de ziekte te evalueren en te behandelen. Het aanpassen van de omgeving, inzetten van hulpmiddelen of het anders leren uitvoeren van activiteiten kunnen bijdragen aan het verminderen van pijn en ongemak.

Activiteiten van het dagelijks leven (ADL)

Het behoud van onafhankelijkheid en autonomie is essentieel voor de kwaliteit van leven van cliënten in de palliatieve fase. Ergotherapeuten werken samen met patiënten en hun families om activiteiten van het dagelijks leven (ADL), zoals eten, aankleden en persoonlijke verzorging, zo lang mogelijk te kunnen uitvoeren. Dit kan onder meer door het aanpassen van de omgeving, gebruik te maken van hulpmiddelen en het aanleren van nieuwe vaardigheden of strategieën om taken uit te voeren. Hierbij kijken ergotherapeuten naar realistische oplossingen die vaak eenvoudig en in een kort tijdsbestek toe te passen zijn.

Een belangrijk aandachtspunt tijdens de ergotherapie is er energie management. Hiermee wordt bedoelt dat er gekeken wordt naar hoeveel energie kost het om bepaalde activiteiten uit te voeren en hoeveel energie kun je uitgeven. Door achteruitgang is dit vaak niet in balans en gaat er vaak meer energie uit dan dat er binnen komt. Als activiteiten makkelijker worden gemaakt of anders worden verdeeld zijn mensen vaak in staat deze toch nog zelfstandig uit te voeren.

Omgevingsaanpassingen en hulpmiddelen

Ergotherapeuten zijn experts in het analyseren van de omgeving en het aanpassen ervan om het comfort, de veiligheid en de zelfstandigheid van cliënten te vergroten. Dit kan variëren van het aanbrengen van eenvoudige aanpassingen, zoals het verhogen van een stoel of het plaatsen van een handgreep, tot het adviseren over ingrijpende verbouwingen, zoals het aanpassen van een badkamer voor rolstoelgebruik, deze zin helemaal weg, want ingrijpende verbouwingen ga je niet doen als iemand op sterven ligt. Ergotherapeuten kunnen ook adviseren over het gebruik van hulpmiddelen, zoals rolstoelen, rollators en aangepast bestek, om cliënten te helpen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten met minder inspanning en pijn.

Samenwerking met andere zorgverleners

Ergotherapeuten werken nauw samen met andere zorgverleners in het palliatieve zorgteam, zoals artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en psychologen. Door multidisciplinaire samenwerking kunnen zij een geïntegreerde aanpak bieden die inspeelt op de complexe en unieke behoeften van elke client.

Ondersteuning van mantelzorgers

Mantelzorgers spelen een cruciale rol bij het bieden van palliatieve zorg en verdienen daarom passende ondersteuning. Zodra de mantelzorg uitvalt dan valt het hele systeem uit. Ergotherapeuten kunnen mantelzorgers adviseren over het omgaan met hun eigen gezondheid en welzijn, het aanleren van vaardigheden om de zorg voor hun naaste te vergemakkelijken en het vinden van lokale bronnen en ondersteuningsdiensten.

Achtergrondafbeelding

Advies of meer informatie over palliatieve zorg?

Plan een afspraak in met Janine of een van onze anderen ervaren ergotherapeuten.

Andere specialisaties