HomeDienstenAfspraak

Specialisaties

Vergoedingen bij Ergotherapie

Per kalenderjaar wordt 10 uur ergotherapie vergoed via uw basisverzekering. De kosten voor deze 10 uur gaan eerst af van uw eigen risico, dat in het jaar 2024 een hoogte van 385 euro heeft. Sommige verzekeraars vergoeden extra uren vanuit de aanvullende verzekering. Wilt u weten of dit ook voor uw verzekering geldt, dan kunt het beste contact met de verzekeraar opnemen. Voor meer informatie over vergoedingen van uw zorgverzekering of het eigen risico kunt u de website van de Rijksoverheid of de website van uw eigen zorgverzekeraar raadplegen

Aanvullende verzekering

Wanneer u aanvullend verzekerd bent is het mogelijk dat uw verzekering extra uren ergotherapie vergoed. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar of nazoeken op de website van uw zorgverzekeraar.

Verwijzing ergotherapie

Directe toegankelijkheid (DTE) Het is, met uitzondering van enkele zorgverzekeraars, mogelijk voor ergotherapie directe toegankelijkheid (DTE) te bieden. Sommige zorgverzekeraars stellen een verwijzing nog steeds verplicht. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen of u zonder verwijzing een afspraak met ons kunt maken. Als u zich zonder verwijzing bij Ergotherapie Gooi en Omstreken aanmeldt, zijn wij verplicht om te beoordelen of u in aanmerking komt voor DTE. Dit gebeurt door middel van een screening tijdens de eerste afspraak. Onderdeel van de DTE-regeling is dat uw huisarts een verslag van deze screening ontvangt.

Ergotherapie met verwijzing

Ook is het mogelijk om voor ergotherapie in aanmerking te komen via een verwijzing van uw huisarts of behandelend specialist