HomeDienstenAfspraak

Specialisaties

Hulpmiddelen via WMO

Bij ergotherapie wordt vaak gebruik gemaakt van diverse hulpmiddelen en aanpassingen. Een ergotherapeut kan samen met u op zoek gaan naar het meest geschikte hulpmiddel of u begeleiden bij het aanvraagproces ervan. Voorzieningen kunnen bij verschillende instanties worden aangevraagd. Dit kan zijn via uw gemeente in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of via uw zorgverzekeraar. Ook kunt u hulpmiddelen zelf aanschaffen. Dit is afhankelijk van het soort voorziening of hulpmiddel dat u nodig heeft. Voor een aantal voorzieningen of hulpmiddelen is het nodig om een ergotherapeutische onderbouwing mee te sturen bij de aanvraag. Hierin wordt vanuit de ergotherapeutische visie onderbouwd waarom een voorziening of hulpmiddel noodzakelijk voor u is.

Zelf een WMO aanvraag doen?

U kunt een aanvraag doen bij de WMO van uw woonplaats om bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor een vergoeding van bepaalde woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen of bijvoorbeeld een rolstoel. Hiervoor moet u wel aan bepaalde specifieke criteria voldoen. Kijk voor meer informatie op de website van uw gemeente of bel naar het WMO– of zorgloket van uw gemeente. Indien u denkt een voorziening nodig te hebben en u wilt graag begeleiding bij het aanvraagtraject, dan kunt u contact met onze praktijk opnemen; de ergotherapeut komt graag bij u langs om uw vragen te bespreken en te desgewenst te ondersteunen bij aanvragen in het kader van de WMO. Kijk voor meer informatie over de WMO afdeling in uw woonplaats op de website van uw gemeente.

Gemeenten en CIZ

Eventueel kunnen we een tijdelijke oplossing ter overbrugging van de aanvraagperiode met u bespreken en bestaat de mogelijkheid dat wij aanwezig zijn bij gesprekken met de gemeente of het CIZ ( Centrum Indicatiestelling Zorg). Het CIZ is een overheidsinstelling welke vaststelt op welke zorg (AWBZ-zorg / sociaal – medische advisering) iemand recht heeft. Belangrijk: Bij aanvragen van voorzieningen via de gemeente (WMO) ligt de beslissing over de toekenning van de aangevraagde voorziening altijd bij de gemeente en niet bij de ergotherapeuten.

Voorzieningen via zorgverzekeraar

Via uw zorgverzekeraar kunt u in aanmerking komen voor verschillende voorzieningen op het gebied van mobiliteit zoals een bedbeugel, trippelstoel of aangepast bed. Uw zorgverzekeraar kan u daar meer informatie over verschaffen.

Ergotherapeutisch rapport

Voor het aanvragen van bepaalde voorzieningen is een ergotherapeutisch rapport noodzakelijk. Hier kunt u ons voor inschakelen. Indien u ons inschakelt, beoordelen we samen met u welke problemen in het dagelijks leven u ervaart en bespreken we mogelijke oplossingen; het kan zijn dat we een andere oplossing adviseren dan u zelf in eerste instantie had gedacht. Dit bespreken wij altijd met u. Belangrijk: Bij aanvragen van voorzieningen via uw zorgverzekeraar ligt de beslissing over de toekenning van de aangevraagde voorziening altijd bij uw verzekeraar en niet bij de ergotherapeut.

Zelf voorzieningen aanschaffen

Veel mensen vragen een gewenste of noodzakelijke voorziening aan via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO/gemeente) of bij de zorgverzekeraar; met andere woorden: via een wettelijke regeling. U bent hier echter niet toe verplicht: Het aanvragen via een wettelijke regeling heeft als nadeel dat er meerdere weken overheen gaan, voordat u weet of de aangevraagde voorziening aan u wordt toegekend.

Niet alles wordt vergoed

Er zijn hulpmiddelen die niet worden vergoed vanuit een wettelijke regeling, zoals aangepast bestek of een sok-aantrekker. Hiervan komen de kosten veelal voor eigen rekening. U kunt dan besluiten het hulpmiddel of de voorziening zelf aan te schaffen. Ook hiervoor kunt u een ergotherapeut inschakelen: Wij nemen de mogelijkheden met u door en kunnen u in een aantal gevallen ervaring laten opdoen met een hulpmiddel, alvorens u besluit over te gaan tot de aanschaf. Daarnaast kunnen we u advies geven waar u op moet letten bij de aanschaf van een hulpmiddel/voorziening.