HomeDienstenAfspraak

Specialisaties

Chronisch vermoeide vrouw
Specialisaties

/ Chronische Vermoeidheid

Chronische Vermoeidheid

Chronische vermoeidheid kan een grote impact hebben op iemands leven, zowel fysiek als mentaal. Ergotherapie kan uitkomst bieden bij het leren omgaan met vermoeidheid en het aanbrengen van een gezondere balans in het dagelijks leven.

Hier vind je informatie over:

Vaak moe?

Rol ergotherapeut

Behandelmethoden

Vaak moe?

Dan kan het zijn dat je last hebt van Chronische vermoeidheid. Chronische vermoeidheid is een aandoening waarbij mensen voortdurend erg moe en uitgeput zijn, zelfs na genoeg rust. Dit kan hun dagelijkse leven moeilijk maken, omdat ze moeite hebben met normale activiteiten zoals werken, naar school gaan en sociale interactie.

Rol ergotherapeut

Een ergotherapeut begint met het in kaart brengen van factoren die bijdragen aan de vermoeidheid van de cliënt. Dit kan variëren van een medische diagnose tot dagelijkse activiteiten en persoonlijke doelen. Vervolgens wordt de fysieke en mentale belastbaarheid van de cliënt beoordeeld. Hierbij wordt de cliënt gevraagd om zijn of haar activiteiten bij te houden en vermoeidheid scores toe te kennen. Zo kan bijvoorbeeld worden vastgesteld op welke momenten van de dag de cliënt meer energie heeft en wanneer er sprake is van overbelasting.

Behandelmethoden

Na het in kaart brengen van de situatie werken de ergotherapeut en de cliënt samen aan strategieën om beter om te gaan met de beschikbare energie.

Prioriteiten stellen: De cliënt leert zijn of haar dagindeling opnieuw te bekijken, waarbij er gezocht wordt naar een goede balans tussen inspanning en ontspanning.

Rust en herstel: Strategisch rusten kan veel energie opleveren. Korte micropauzes of een goede rustpauze halverwege de dag kunnen ervoor zorgen dat iemand energie overhoudt voor belangrijke activiteiten.

Communicatie: Het is belangrijk om aan anderen uit te leggen wat vermoeidheid inhoudt en hoe zij hier rekening mee kunnen houden.

Houding: Een ergotherapeut kan de cliënt helpen om activiteiten op een andere manier uit te voeren, zodat ze minder energie kosten.

Inrichting omgeving: Door de omgeving aan te passen, kunnen activiteiten minder energie kosten. Denk hierbij aan het veranderen van de indeling van een ruimte of het gebruik van hulpmiddelen om taken makkelijker te maken.

Achtergrondafbeelding

Advies of meer informatie over chronische vermoeidheid?

Plan een afspraak in met Janine of een van onze anderen ervaren ergotherapeuten.

Andere specialisaties