035-6284810 info@ergogooi.nl

Alzheimer tips

De ziekte van Alzheimer wordt veroorzaakt door afbraak van zenuwcellen in de hersenen en komt over het algemeen voor op middelbare of latere leeftijd. Zowel mannen als vrouwen van alle etniciteiten, culturen en achtergronden worden erdoor getroffen. De ziekte is een...

Arbeidsgerelateerde pijnklachten

Arbeidsgerelateerde klachten zijn klachten die voortkomen uit uw werksituatie. Deze klachten kunnen uw welbevinden dusdanig beïnvloeden dat u uw werkzaamheden niet of maar gedeeltelijk kunt uitvoeren. Soms worden de werk gerelateerde klachten zo erg dat mensen in de...

Beroerte

Bij een beroerte werkt plotseling een deel van de hersenen niet meer. Een beroerte noemt men CVA, dat staat voor Cerebro Vasculair Accident, vrij vertaald is dit een ‘ongeluk in de bloedvaten van de hersenen’. Bij een beroerte werkt ineens een deel van de hersencellen...

Chronische longziekten

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease of in het Nederlands: Chronische Obstructieve Long Ziekte) is een verzamelnaam voor een aantal longaandoeningen zoals emfyseem en chronische bronchitis.   Chronische bronchitis Bij chronische bronchitis zijn de...

Chronische pijn

Meer dan 130 miljoen Amerikanen leiden aan chronische, of vaak voorkomende pijn. Chronische pijn leidt tot zowel lichamelijke als psychische problemen waardoor het vermogen om met dagelijkse betekenisvolle activiteiten bezig te zijn wordt aangetast. Pijn kan iemands...